WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Godło narodowe

Niepodobna okiełznać umyślnie nauki w jej polocie. Ma ona w sobie dynamikę pędu niepowstrzymanego. Stała się ona pasją, namiętnością człowieka, istoty o czole wyniosłym.

prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy Rektor UŁ

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UŁ

Wydział Matematyki i Informatyki prowadzi studia na kierunkach: matematyka, informatyka i analiza danych. Przy wydziale działa Rada Biznesu, dzięki której studenci uczestniczą w praktykach i stażach organizowanych w partnerskich firmach i ich działach IT, zdobywają certyfikaty i już na starcie budują swoje CV.


We władzach wydziału zasiadają dziekan dr hab. Grażyna Horbaczewska, prof. UŁ i prodziekani:

  • dr Monika Bartkiewicz,
  • dr hab. Aleksandra Orpel, prof. UŁ,
  • dr hab. Marek Majewski, prof. UŁ
  • dr hab. Marek Śmietański, prof. UŁ.

Poznaj nasze kierunki

Każdego roku dostosowujemy naszą ofertę - studiów stacjonarnych, podyplomowych i szkół doktorskich – do potrzeb kandydatów. Ściśle współpracujemy z biznesem, organizacjami pozarządowymi i ekspertami naukowymi. Zależy nam na tym, aby przekazywana przez nas wiedza znajdowała zastosowanie w obliczu wyzwań, przed jakimi aktualnie stają społeczeństwa.

SPRAWDŹ NASZE KIERUNKI!

Trzeba podważać wszystko, co się da podważyć, gdyż tylko w ten sposób można wykryć to, co podważyć się nie da.

prof. Tadeusz Kotarbiński, Pierwszy Rektor UŁ